Project

Zonnepark
Bathpolder

Reimerswaal

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: najaar 2023
 • Meerwaarde

 • Restpercelen glastuinbouw zijn beschikbaar voor energie transitie
 • Onderdeel van Energiehub De Groene Kamers van Rilland
 • Participatie

 • 100% Nederlands eigenaarschap
 • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als grondeigenaar a.s.r., natuurverenigingen (Landschapsbeheer Zeeland), het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Participatie

  De Nederlandse pensioen- en verzekeringsmaatschappij a.s.r. is de grondeigenaar van het perceel. a.s.r. vindt het belangrijk om een rol van betekenis te spelen in het verduurzamen van de samenleving. Als grondeigenaar maakt a.s.r. ruimte voor de energie transitie. Zo laat a.s.r. op haar gronden in de Kreekrakpolder door ZonXP zonneparken ontwikkelen die bijdragen aan de levering van groene stroom voor ca. 3.900 huishoudens.