Project

Zonnepark
D'Aasdonken

Cranendonck

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: najaar 2023
 • Meerwaarde

 • 8 ha stortplaats wordt ingezet voor duurzame energie
 • Trede 2 van de zonneladder
 • Zorgvuldige inpassing van zonne-energie in landschap
 • Participatie

 • 50% lokaal eigendom met Energiecoöperatie Cranendonck (ECC)
 • 100% Nederlands eigenaarschap
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als de Energiecooperatie Cranendonck (ECC), Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM), de provincie Brabant en het leerwerkbedrijf de Risse groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Stortplaats en Natuur

  Met de landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt ingezet op het verder afschermen van het plangebied door het versterken van de bosschages rondom het plangebied, het realiseren van een ecologische corridor voor het verbinden van de leefgebieden voor flora en fauna en het realiseren van bloemrijk grasland op de onderhoudspaden en rondom de zonnepanelen.

  50% lokaal eigendom

  Het zonnepark wordt voor 50% lokaal ontwikkeld door de Energiecoöperatie Cranendonck. Hierdoor komt 50% van de opbrengst van het zonnepark ten goede van de lokale omgeving. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coöperatie, via het contactformulier van de ECC.