Waterstofinstallatie
Leidingstraat

Woensdrecht

Status

  • Aanvraag omgevingsvergunning 2024
  • Meerwaarde

  • Voorkomt netcongestie door aansluiting op GDS
  • Ontwikkeling in samenwerking met Klimaatfonds Nederland
  • EnergieXP ontwikkelt samen met Klimaatfonds Nederland een waterstofinstallatie in Woensdrecht. De waterstofinstallatie heeft een vermogen van circa 75 MW en zal, via de nabijgelegen leidingstraat, groene waterstof gaan leveren aan de industrie. De groene energie wordt geleverd via een Gesloten Distributiesysteem (GDS) waarop onder andere de zonneparken in de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht zijn aangesloten.

    Het project heeft de mogelijkheid om verschillende koppelkansen met andere maatschappelijke uitdagingen in het buitengebied te realiseren. Zo kan bijvoorbeeld de zuurstof, die als bijproduct bij de elektrolyse van water ontstaan, gebruikt worden om de nabijgelegen RWZI te verduurzamen.