Project

Zonnepark
Olland

Meijerijstad

Status

 • Aanvraag omgevingsvergunning maart 2022 ingediend
 • Aansluiting op het net 2026
 • Start bouw 2026
 • Meerwaarde

 • 7,5 ha natuur
 • Verbetering ecologie en biodiversiteit
 • Ontwikkeling in samenwerking met lokale energiecoöperatie ECM
 • Participatie

 • 50% lokaal eigendom met Energiecoöperatie Meijerijstad (ECM)
 • Gebiedsfonds voor Olland
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als de lokale Energiecooperatie Meierijstad (ECM) en het waterschap. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Natuur

  Door de zuidopstelling van de zonnepanelen met voldoende ruimte tussen de rijen zonnepanelen ontvangt de ondergrond voldoende regen en lichtinval voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Op deze manier blijft de kwaliteit van de bodem behouden.

  De verbinding voor wandelaars tussen de beide delen van de Scheperweg en de Schijnselsche Heide blijft behouden en wordt versterkt. De waterloop krijgt aan weerzijden een natuurvriendelijke oever en het wandelpad wordt verbreed. Naast het wandelpad komt een haag om het zicht op de zonnepanelen te ontnemen.

  50% lokaal eigendom

  Het zonnepark wordt voor 50% lokaal ontwikkeld door de Energiecoöperatie Meijerijstad. Hierdoor komt 50% van de opbrengst van het zonnepark ten goede van de lokale omgeving. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coöperatie, via het contactformulier van de ECM