Waterstofinstallatie
Rilland Oost

Reimerswaal

Status

 • Breed consortium gevormd 2022
 • Aanvraag omgevingsvergunning 2023
 • Meerwaarde

 • Groene waterstof voor Zeeland
 • Voorkomt netcongestie
 • Ontwikkeling in samenwerking met o.a. Hogeschool Zeeland, Stedin en RWZI Bath
 • De waterstofinstallatie Rilland is onderdeel van het ‘Energielandschap De Groene Kamers van Rilland’. De waterstofinstallatie heeft een vermogen van 50-70MW en zal, via de backbone van Gasunie, groene waterstof gaan leveren aan de industrie en mogelijk ook aan de agrariërs in het gebied. De groene energie wordt geleverd door de zonneparken in de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht, aangevuld met wind-energie.

  Het project heeft de mogelijkheid om verschillende koppelkansen met andere maatschappelijke uitdagingen in het buitengebied te realiseren. Zo kan de restwarmte en -zuurstof worden ingezet voor het verduurzamen van RWZI Bath en het glastuinbouwgebied Bathpolder.

  De gebiedspartners, ZonXP, H2XP, Van Lakwijk Agro, Zeeuwind, Stedin, waterschap Scheldestromen en RWZI Bath (waterschap Brabantse Delta) hebben zich, samen met Hogeschool Zeeland, verenigd in een consortium, waarmee momenteel een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar deze koppelkansen. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een door de provincie Zeeland verleende subsidie, in het kader van Zeeland in Stroomversnelling.