Zonnepark
Van der Duijnspolder

Woensdrecht

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: zomer 2023
 • Meerwaarde

 • 9 ha natuur
 • Samenwerking met lokale ondernemers
 • Educatie / samenwerking met scholen
 • Participatie

 • 100% Nederlands eigenaarschap
 • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als natuurverenigingen (Namiro en Benegora), het waterschap Brabantse Delta, de provincie Brabant en het leerwerkbedrijf de WVS-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Natuur

  De panelen worden geplaatst in een zuid-opstelling met veel ruimte tussen de rijen panelen. Op deze manier kan voldoende licht en regeninval de bodem bereiken, zodat de kwaliteit van de bodem behouden blijft. De toevoeging van in totaal 9 ha natuur geeft een aanzienlijke verbetering van de ecologie en biodiversiteit. Ook is er sprake van ecologisch en agrarisch dubbelgebruik, door middel van incidentele begrazing door schapen. Door het verbreden van de waterloop vindt er tevens een versterking van de waterberging plaats.