De kracht van
groene waterstof

Zet duurzame energie in voor waterstof

De klimaatverandering vraagt om te accelereren in de energietransitie. Waterstof (en batterijopslag) zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze toekomst. Wij geloven in de kracht van waterstof.

We zetten onze eigen duurzame energie van zonne- en windparken om naar groene waterstof; de energiedrager van de toekomst. Daarnaast fungeert groene waterstof als een flexibele energieopslag, waarmee netcongestie wordt voorkomen.

Daar waar mogelijk ontwikkelen we groene energiehubs. We ontwikkelen een waterstofinstallatie in de nabijheid van onze groene energieparken en maken slim gebruik van bestaande aansluitingen. We proberen hierbij alle restproducten zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo zetten we de zuurstof in voor het verduurzamen van rioolwaterzuiveringsinstallaties en de warmte voor het verduurzamen van glastuinbouwgebieden. Op deze manier ontstaan (decentrale) groene energiehubs die optimaal bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.