Project

Zonnepark
A73 Beuningen

Beuningen

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: voorjaar 2023
 • Meerwaarde

 • 2,5 ha natuur, met veel aandacht voor water en natuurvriendelijke oevers
 • Landschappelijke inpassing conform Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden
 • Ontwikkeling in samenwerking met lokale energiecoöperatie Energie Voor Vier
 • Participatie

 • 100% Nederlands eigenaarschap
 • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als de lokale Energiecooperatie Energie Voor Vier en het waterschap Rivierenland. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Natuur

  Door de zuidopstelling van de zonnepanelen met voldoende ruimte tussen de rijen zonnepanelen ontvangt de ondergrond voldoende regen en lichtinval voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Op deze manier blijft de kwaliteit van de bodem behouden.

  Vanaf de snelweg komt er een struweelhaag van gebiedseigen heesters die ervoor zorgt dat het zicht op de achterkant van de panelen wordt weggenomen. Door de haag niet te hoog te laten worden blijft de beleving van een open ruimte in stand. De sloten worden verbreed en voorzien van een natuurlijke oever, de grond die hieruit vrijkomt wordt als dijk erlangs opgeworpen. Door de beplanting die op de taluds gaat groene krijgen de zonnevelden een lijst van natuur waarbinnen de zonnepanelen hun plaats hebben.