Project

Zonnepark
Aan de Dintel

Steenbergen

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: najaar 2023
 • Meerwaarde

 • 9 ha natuur
 • Ontwikkeling 2 Ecologische Verbindingszone
 • Cable-pooling met windpark Zuid Dintel
 • Participatie

 • 50% lokaal eigendom en 100% Nederlands eigenaarschap
 • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als natuurverenigingen (Brabants Landschap en IVN), het waterschap Brabantse Delta, de provincie Brabant en het leerwerkbedrijf de WVS-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Cable-pooling

  Het zonnepark wordt op het elektriciteitsnet aangesloten door gebruik te maken van de bestaande kabel en de aansluiting van het windpark Zuid-Dintel (cable-pooling). Dit voorkomt netcongestie, wat een groot maatschappelijk voordeel oplevert.

  Natuur

  Met de ontwikkeling van dit zonnepark worden 2 ecologische verbindingszones gerealiseerd. Door de gronden onder de panelen en de ca. 5 ha die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszones ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. De toevoeging van in totaal 9 ha natuur geeft een aanzienlijke verbetering van de ecologie en biodiversiteit. Ook is er sprake van ecologisch en agrarisch dubbelgebruik, door middel van incidentele begrazing door schapen. Door het verbreden van de waterloop vindt er tevens een versterking van de waterberging plaats. De panelen worden geplaatst in een zuid-opstelling met veel ruimte tussen de rijen panelen. Op deze manier kan voldoende licht en regeninval de bodem bereiken, zodat de kwaliteit van de bodem behouden blijft.