Zonnepark
Markiezaat

Woensdrecht

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: zomer 2023
 • Meerwaarde

 • 3 ha natuur
 • Realisatie ecologische zones en patrijzenstrook
 • Opwaardering recreatieve fietsroute
 • Participatie

 • 100% Nederlands eigenaarschap
 • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als natuurverenigingen (Namiro en Benegora), het waterschap Brabantse Delta, de provincie Brabant en het leerwerkbedrijf de WVS-groep. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Natuur

  Door de gronden onder de panelen en de 3 ha die gebruikt wordt voor de landschappelijke inpassing ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten wordt. Zonneparken met een goed ecologisch beheer leiden tot een toename aan soortenrijkdom in de omgeving en worden daarmee omgevormd tot een natuurpark. Ook wordt er een patrijzenpoort gerealiseerd.