Project

Zonnepark
Kreekrakpolder

Reimerswaal

Status

 • Onherroepelijke omgevingsvergunning
 • SDE++
 • Aansluiting op het net
 • Start bouw: najaar 2023
 • Meerwaarde

 • 4 ha natuur
 • Ecologisch en agrarisch dubbelgebruik
 • Onderdeel van Energiehub De Groene Kamers van Rilland
 • Participatie

 • 50% lokaal eigendom en 100% Nederlands eigenaarschap
 • Bijdrage aan gemeentelijk (duurzaamheids)fonds
 • Samenwerking

  ZonXP vindt het belangrijk om bij de ontwikkeling en bouw van het zonnepark samen te werken met de direct omwonenden, de gemeente(raad) en lokale ondernemers. En partners als grondeigenaar a.s.r., natuurverenigingen (Landschapsbeheer Zeeland), het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Ons doel is om samen tot een invulling van het zonnepark te komen. Wij doen ons best om iedereen in een vroegtijdig stadium te betrekken en open en transparant te communiceren. Heeft u vragen of opmerkingen over het zonnepark, neem dan graag contact met ons op.

  Natuur

  Door de ruim 4 ha landschappelijke inpassing en de gronden onder de zonnepanelen ecologisch te beheren, wordt het zonnepark een oase van voedsel voor insecten.

  Door de zuidopstelling en de hoogte van de zonnepanelen ontvangt de ondergrond voldoende regen en lichtinval voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Op deze manier blijft de kwaliteit van de bodem behouden.

  Participatie

  De Nederlandse pensioen- en verzekeringsmaatschappij a.s.r. is de grondeigenaar van het perceel.
  a.s.r. vindt het belangrijk om een rol van betekenis te spelen in het verduurzamen van de samenleving. Als grondeigenaar maakt a.s.r. ruimte voor de energie transitie. Zo laat a.s.r. op haar gronden in de Kreekrakpolder door ZonXP zonneparken ontwikkelen die bijdragen aan de levering van groene stroom voor ca. 3.900 huishoudens.