Zonneparken

De kracht van de zon

EnergieXP werkt bij de ontwikkeling van het zonnepark nauw samen met de agrariër/grondeigenaar. EnergieXP levert kennis, investering en techniek. In de meeste gevallen ontwikkelt EnergieXP het zonnepark vanaf de start van de ontwikkeling in gezamenlijkheid met de grondeigenaar en/of de lokale energiecoöperatie. Zo wordt de grondeigenaar en/of de lokale energiecoöperatie mede-eigenaar van het zonnepark, waardoor energieopbrengsten ook daadwerkelijk lokaal terecht komen.

EnergieXP ontwikkelt de zonneparken altijd met respect voor de natuur en zorgt altijd voor een ruime landschappelijke inpassing. De zonnepanelen worden, in de meeste gevallen, in zuid-opstelling geplaatst, zodat er voldoende ruimte overblijft voor zonlicht en regen. De zonneparken dragen zo bij aan het vergroten van de biodiversiteit. En aan het einde van de looptijd kan de grond weer voor landbouw worden gebruikt. 

EnergieXP ontwikkelt de zonneparken altijd met respect voor de omgeving, waarbij voldoende ruimte is voor inbreng van de omwonenden. Wij maken duidelijke afspraken met omwonenden en zorgen ervoor dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van het zonnepark.

Heeft u interesse om, samen met EnergieXP, een zonnepark te ontwikkelen? Neemt u dan contact op met Arnout Hoek.  

Neem contact op

Hier vind je onze zonneparken